Warsztaty i prelekcje

Oprócz klasycznych konkurencji zakonkowych pojawią się również opcje nauczenia czegoś. Stay tuned.