Regulamin

REGULAMIN KONWENTU ZAKONKI 2024

1. “Zakonki 2024”, zwane dalej konwentem, odbywają się w dniach 15-18 sierpnia 2024 roku, na terenie stowarzyszenia Brzeg 4×4, znajdującym się przy miejscowości Skarbimierz Osiedle.

2. Organizatorem konwentu “Zakonki 2024” jest nieformalna grupa “Zakon Świętego Płomienia” wraz z osobami dodatkowymi.

3. Udział w konwencie “Zakonki 2024” mogą brać tylko osoby pełnoletnie, które zakupiły akredytację.

4. Administracją danych osobowych zajmują się także nieformalna grupa “Zakon Świętego Płomienia”. Dane przekazane podczas rejestracji są wykorzystywane na potrzeby akredytacji oraz w czasie trwania konwentu na potrzeby ewentualnych kwestii zdrowotnych (wypadek i powiadomienie bliskich).

5. Zakup akredytacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również przepisów porządkowych terenu stowarzyszenia Brzeg 4×4 oraz wszelkich przepisów prawnych obowiązujących na terenie państwa Polskiego.

7. Uczestnicy łamiący regulamin, stwarzających sytuacje niebezpieczne dla zdrowia innych uczestników lub dokonujących innych czynów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi, zostaną usunięci z terenu imprezy.

8. Uczestnicy wykupują ubezpieczenie we własnym zakresie.

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju stylizowanego popkulturą “Post-apokaliptyczną”. Uczestnik nie posiadający tego typu stroju nie będzie dopuszczony do szeregu atrakcji na terenie konwentu “Zakonki 2024”.

10. Uczestnik biorący udział w konwencie “Zakonki 2024” potwierdza, że jest świadomy ryzyka związanego z uczestnictwem, w szczególności: możliwość odniesienia urazów fizycznych, psychicznych, a nawet śmierci.

11. Osoby cierpiące na alergie, choroby przewlekłe, itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji o stanie swojego zdrowia, chorobach itp.

12. Na terenie konwentu występuje szereg różnych owadów, w tym osy, których momentami może być dużo. Nie należy ich drażnić, prowokować, krzyczeć na nie, ani z nimi pić.

13. Na terenie konwentu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 14.

14. Dopuszczone jest za zgodą organizatorów, przywożenie swoich psów. Właściciel czworonoga odpowiada za niego pod każdym względem, jak również ma obowiązek sprzątania po nim. Pies powinien być prowadzony przez cały czas na smyczy. Dodatkowo właściciel zobowiązany jest do posiadania kagańca przy sobie.

15. Na terenie konwentu, bez wcześniej wyrażonej zgody ze strony organizatorów, zakazane jest używanie materiałów pirotechnicznych oraz pokrewnych.

16. Zabrania się demolowania budynków, obszarów rekreacyjnych oraz pozostałej infrastruktury na obszarze konwentu. Osoby dokonującego tego typu czynów zostaną obciążone kosztami naprawy oraz usunięte z terenu konwentu.

17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie konwentu.

18. Uczestnik, który w sposób dobrowolny, mimo zakazu organizatorów, postanowi “opuścić ten świat” zostanie przerobiony na dywanik, który zostanie umieszczony w odpowiednim miejscu.

19. Palenie ognia, grilla lub innych rzeczy wymaga zgody organizatorów i może odbywać się tylko w miejscach przez nich wyznaczonych. Osoby nie posiadające zgody, a wykonujące te czynności zostaną usunięte z terenu.

20. Na terenie konwentu dozwolone jest poruszaniu się pojazdami mechanicznymi tylko po drogach utwardzonych i wyznaczonych. Dodatkowo, na terenie całego konwentu, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h z zachowaniem szczególnej ostrożności.

21. Na terenie konwentu wyznaczone zostaną strefy parkingowe dla pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione tam pojazdy.

22. Wszelkie pojazdy pozostawione na dłuższy okres czasu, poza wyznaczonymi obszarami, mogą zostać odholowane na koszt właściciela pojazdu.

23. Na terenie konwentu wyznaczony zostanie obszar kempingowy, gdzie będzie można rozbić namiot. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli korzystać z odpowiednio oznaczonego budynku jako punktu noclegowego.

24. Na terenie konwentu wyznaczona będzie strefa na pojazdy kempingowe i pokrewne. Uczestnik w celu skorzystania z niej musi wcześniej skontaktować się z organizatorami i ustalić dokładne zasady.

25. Na terenie konwentu, zabrania się eksponowania na widok publiczny chomików.

26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione na obszarze kempingowym i w budynkach noclegowych, jak również w innych miejscach na terenie konwentu.

27. Uczestnicy biorący udział w imprezie Zakonki 2024 wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach społecznościowych.

28. Fotografowie publikujący zdjęcia z konwentu Zakonki 2024 wyrażają zgodę na ich wykorzystanie przez organizatorów imprezy do celów marketingowych.

29. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, rozpatrywane są przez organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z zachowaniem 3-dniowego wyprzedzenia. Wszelkie informacje 30. na temat zmian zostaną podane uczestnikom również z tym samym wyprzedzeniem.

31. Wszelkie pytania można kierować przez Facebook lub na adres e-mail: zakonkiorganizacja@gmail.com